Publiczne Przedszkole w Serbach

Oferta zajęć

Marzec 4th, 2014

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU w SERBACH

w roku szkolnym 2016/2017

 

Godziny organizacji dnia Czynności dzieci i nauczyciela Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu
7:00 -9:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne  Działania wykraczające poza podstawę programową
 9:00 -10:009:15-9:30 Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne. ŚNIADANIE 1 godzina z puli 2 godzin
 10:00 -10:30  I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej  0,5 godziny z puli 1 godziny
 10:30 -11:30  Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki  1 godziny z puli 1 godziny
 11:30 -12:15  OBIAD

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

Język angielski

 0,45 godziny z puli 2 godziny
 12:15 -12:45  II zajęcia dydaktyczne  0,5 godziny z puli 1 godziny
 12:45 -13:00  OBIADCzynności organizacyjne i porządkowe. , samoobsługowe, higieniczne  0,15 godzina z puli dwóch godzin
13:00 -14:00  Zabawy swobodne dzieci  1 godziny z puli 1 godziny
 14:00 -15:30  Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu  Działania wykraczające poza podstawę programową
 15:30-16:00  Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego  Działania wykraczające poza podstawę programową