Publiczne Przedszkole w Serbach

O przedszkolu

Luty 28th, 2014

Historia przedszkola

 Publiczne Przedszkole w Serbach jest placówką oświatową zorganizowaną 1 sierpnia 1957 r. przez Wydział Oświaty w Głogowie jako Państwowe Przedszkole w Serbach Organem prowadzącym jest Rada Gminy Głogów Organem nadzorującym jest Dolnośląski Kurator Oświaty. Placówka posiada duże, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale oraz plac zabaw, który wyposażony jest w metalowe i drewniane urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz piaskownicę. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu to osoby kompetentne, otwarte, lubiące swoją pracę. Posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody pedagogiczne w celu wspierania indywidualnego rozwoju każdego dziecka ( E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, I. Majchrzak, Metoda Dobrego Startu, Labana, Orffa, W. Sherborne i inne).

W przedszkolu zorganizowane są dwie grup przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 lat:

Oddział I – Powyżej podstawy programowej – od 7:00 do 16:00

Oddział II – Realizujący podstawę programową od 9:00 do 14:00.

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00. Mają możliwość korzystania z zajęć logopedii, biorą udział w spotkaniach muzycznych teatralnych. Celem przedszkola jest poznanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Dbanie o ich bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka. Wspieranie w rozpoznawaniu i rozwijaniu kreatywności wychowanków. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych ciekawych zajęciach i zabawach. Wykonują prace plastyczne, śpiewają piosenki i uczą się wierszyków. Poprzez zabawę wpływamy na wszechstronny rozwój dzieci i jednocześnie przygotowujemy ich do startu w życie szkolne.

Nasze przedszkole pragnie dla dzieci wszystkiego co najlepsze: uśmiechu, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa, wiary w siebie i innych, a także dobrej zabawy.