Publiczne Przedszkole w Serbach

Mikołajki (sołeckie)

Grudzień 8th, 2019

Wszystkie dzieci otrzymały paczki przygotowane przez sołtysa wsi Serby. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej.  Mikołaj zaprosił przedszkolaków do prezentacji wierszyków, piosenek i do wspólnej zabawy.