Publiczne Przedszkole w Serbach

Zmiana siedziby przedszkola

Sierpień 30th, 2019

Po wakacjach zapraszamy dzieci do nowej siedziby Publicznego Przedszkola w Serbach przy ulicy Ogrodowej 18 (Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Głogów).

Sale są już przygotowane. Panie czekają na dzieci.

Przedszkole jest czynne od godziny 6 30 do 16 00.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w obuwie zmienne.