Publiczne Przedszkole w Serbach

Zebranie z rodzicami.

Luty 20th, 2019

21.02.2019 r. o godzinie 16 00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Obecność rodziców obowiązkowa.