Publiczne Przedszkole w Serbach

Pożegnanie zimy powitanie wiosny

Marzec 31st, 2018

„Ja jestem marzec ja wam pokażę, jak będę mieszać pogodę w garze”

21 marca pożegnaliśmy zimę marzanną, a wierszem i piosenką witaliśmy wiosnę. Korowodem ruszyliśmy nad staw i do lasu w poszukiwaniu wiosny w przyrodzie. Można stwierdzić, że budzi się ona już do życia i widać ją w pierwszych pąkach, kwiatach i trawach.