Publiczne Przedszkole w Serbach

Chcesz być lepszym rodzicem i lepiej radzić sobie w kontaktach z dzieckiem?

Styczeń 18th, 2017

Proponujemy uczestnictwo w 30- godzinnych warsztatach.

W programie między innymi:

– nauka umiejętności stawiania granic i wymagań,

– zachęcanie dziecka do współpracy,

– rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,

– wspieranie dzieci w samodzielności,

– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka,

ORGANIZATOR WARSZTATÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt

z koordynatorem programu Eweliną Śmietana tel. 76 8365550 lub w siedzibie GOPS Głogów, ul.Słodowa 2B gops@gminaglogow.pl